Nowe wymogi w zakresie świadectw energetycznych

Od 28 kwietnia 2023r. ustawodawca wprowadza obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla każdego budynku lub wyodrębnionego lokalu. Świadectwo energetyczne jest dokumentem opisującym budynek pod kątem zużycia energii.


Na właścicielu każdego budynku, lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego będzie spoczywał obowiązek posiadania świadectw energetycznego. Nowelizacja dostosuje polskie przepisy do prawa UE, co spowoduje, iż świadectwo charakterystyki energetycznej będzie musiał posiadać każdy budynek – zarówno jednorodzinny, jak i wielorodzinny.


Obecnie obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa jedynie na właścicielach domów jednorodzinnych wybudowanych po 1 stycznia 2009 r. po 28 kwietnia 2023r. obowiązek ten nie będzie już ograniczony w ten sposób.


Nowe przepisy powodują zatem że od kwietnia 2023r. bez świadectwa energetycznego nie będzie można sprzedać lub wynająć nieruchomości.


Ponadto nowelizacja wprowadza również nowe postanowienia doprecyzowujące w zakresie przekazywania świadectwa charakterystyki energetycznej przy zawieraniu umowy zbycia lub umowy najmu, a także wprowadza brak możliwości rezygnacji z uprawnienia do otrzymania świadectwa energetycznego odpowiednio przez nabywcę lub najemcę.

Inne aktualności

Nowa instytucja – fundacja rodzinna

Dnia 22 maja 2023r. wejdzie w życie ustawa o Fundacjach rodzinnych, która reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnych, w tym praw i obowiązków fundatora oraz beneficjenta. Zgodnie z ustawą Fundacje rodzinna jest osobą prawną utworzoną w

Więcej