Korzystna opinia rzecznika TSUE w sprawie kredytów frankowych

W sierpniu 2021r. Sąd Rejonowy Warszawa- Śródmieście zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z pytaniem czy stronom unieważnionej umowy o kredyt frankowy, czyli bankowi oraz kredytobiorcy, należy się zwrot dodatkowych środków ponad wypłacone w wykonaniu tej umowy (sygn. C-520/21).


W dniu 16 lutego 2023r. w powyższej sprawie opinię wydał rzecznik generalny TSUE Anthony Michael Collins. Zgodnie z jego oceną, po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych, ustalenie, czy mają takie prawo, należy do sądu krajowego. Zarazem banki nie mogą dochodzić dodatkowych roszczeń od konsumentów po unieważnieniu umowy, gdyż stoi temu na przeszkodzie prawo UE.


Co wymaga podkreślenia, opinia rzecznika w sprawie odsetek od unieważnianych kredytów frankowych to jeszcze nie wyrok, na którego spodziewamy się w czerwcu 2023r., można spodziewać się że wyrok będzie podzielał stanowisko wyrażone w opinii rzecznika generalnego TSUE Anthonego Michaela Collinsa.

Inne aktualności

Nowe wymogi w zakresie świadectw energetycznych

Od 28 kwietnia 2023r. ustawodawca wprowadza obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla każdego budynku lub wyodrębnionego lokalu. Świadectwo energetyczne jest dokumentem opisującym budynek pod kątem zużycia energii. Na właścicielu każdego budynku, lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego będzie

Więcej

Nowa instytucja – fundacja rodzinna

Dnia 22 maja 2023r. wejdzie w życie ustawa o Fundacjach rodzinnych, która reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnych, w tym praw i obowiązków fundatora oraz beneficjenta. Zgodnie z ustawą Fundacje rodzinna jest osobą prawną utworzoną w

Więcej