Aktualności

Nowe wymogi w zakresie świadectw energetycznych

Od 28 kwietnia 2023r. ustawodawca wprowadza obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla każdego budynku lub wyodrębnionego lokalu. Świadectwo energetyczne jest dokumentem opisującym budynek pod kątem zużycia energii. Na właścicielu każdego budynku, lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego będzie

Więcej

Nowa instytucja – fundacja rodzinna

Dnia 22 maja 2023r. wejdzie w życie ustawa o Fundacjach rodzinnych, która reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnych, w tym praw i obowiązków fundatora oraz beneficjenta. Zgodnie z ustawą Fundacje rodzinna jest osobą prawną utworzoną w

Więcej